De zorg in Nederland verandert, als gevolg van de vergrijzing wordt er kritisch gekeken naar wat mensen zelf nog kunnen en hoe mensen op eigen kracht zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in eigen woonomgeving.


In sommige gevallen is het handig om een hulpmiddel of voorziening te gebruiken of aanpassingen in de woning aan te brengen.


De ergotherapeut kan u hierin adviseren. Kleine hulpmiddelen kunnen gratis worden uitgeprobeerd. Wanneer ze bevallen helpt ergotherpiepraktijk Buren/Geldermalsen u bij de aanschaf van de hulpmiddelen.


Bij aanpassing van de woning b.v. om vallen te voorkomen kan ergotherpie u advies geven. Als het om (kleine) aanpassingen gaat die niet voor vergoeding in aanmerking komen kan de ergotherapeut u in contact brengen met bedrijven die het voor u uit kunnen voeren.


Wetten en regelgeving rondom WMO en ziektekostenverzekaar zijn de laatste jaren snel gewijzigd. De ergotherapeut is hiervan goed op de hoogte.


Bij aanvragen voor hulpmiddelen van de ziektekostenverzekeraar ondersteund de ergotherapeut u door een rapportage die naar de ziektekostenverzekeraar wordt opgestuurd. Daarnaast is vaak een medische verklaring van de (huis)arts noodzakelijk.


Bij aanvragen bij de WMO kan de ergotherapeut u ondersteunen d.m.v. rapportage, de aanwezigheid bij het zogenaamde keukentafelgesprek of bij de eventueel daarop volgende passing met de voorziening.


Oefenen met hulpmiddelen en voorzieningen

Naast het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen kan de ergotherapeut u of uw zorgverleners ook helpen bij het leren omgaan met hulpmiddelen. Zodat u hiermee vertrouwd raakt.