Diagnostiek

Inventarisatie en diagnostiek van de ergotherapeut

 

Tijdens de inventarisatie door de ergotherapeut staan de problemen die de client ervaart centraal. Deze problemen ten aanzien van wonen/zorgen, werken/leren en vrije tijd/spel worden besproken en samen met de client in kaart gebracht.

Dit wordt gedaan tijdens een gesprek, maar kan ook in de vorm van specifieke inventariserende lijsten, testen of observaties.

 

Met diagnostiek bedoelen we het ergotherapeutisch oordeel over de situatie van de cliënt. We zetten op een rij wat de mogelijkheden en beperkingen zijn die voortvloeien uit de aandoening of de ontwikkelingsachterstand. Het gaat er daarbij om hoe de cliënt het meest optimaal zijn activiteiten kan en in welke omstandigheden (woon- en/of werkruimte, sociale omgeving) hij handelt of gaat handelen. Ook het persoonlijk verhaal van de cliënt, over de betekenis van zijn aandoening in het dagelijks leven, speelt een belangrijke rol bij de diagnose.

Aan de hand van deze informatie wordt samen met de client en waar nodig met diens naast betrokkenen en met andere behandelaars een plan van aanpak opgesteld.

'Bij iedere hulpvrager staat niet de aandoening, maar de individuele mogelijkheden en beperkingen van die persoon en zijn omgeving centraal. Daardoor zal de behandeling van elke cliënt anders zijn.'


Trainen en begeleiden van de cliënt


De ergotherapeut traint niet of slecht ontwikkelde vaardigheden, of vaardigheden die door ziekte of trauma zijn aangetast. Het training- en begeleidingsprogramma kan gericht zijn op diverse doelen: ontwikkeling, herstel, het voorkomen van een verergering van stoornissen en/of het verminderen van beperkingen. 

'Belangrijk is dat die activiteiten worden getraind die voor de client betekenisvol zijn'

 


Vertrouwde omgeving


Veel cliënten vinden het prettig om in een vertrouwde omgeving ergotherapie te krijgen. Daarom proberen we zo veel mogelijk daar de behandeling te geven waar het probleem zich voor doet. Bij de client thuis, op het werk, op school etc.


Advies en instructie aan de cliënt en zijn omgeving


De ergotherapeut richt zich op het benutten van de aanwezige mogelijkheden van een cliënt. Verder krijgt de cliënt ergotherapeutisch advies en instructie op het gebied van hulpmiddelen, voorzieningen en (woning)aanpassingen. Wij helpen cliënten bij het indienen van aanvragen, zo nodig onderbouwd met een ergotherapeutisch verslag. De ergotherapeut geeft vaak ook advies en instructie aan de (professionele) verzorger, wat bevorderlijk is voor het functioneren van de cliënt

 

 Voorbeelden van ergotherapie-indicaties zijn:

  • Het oefenen van activiteiten uit het dagelijks leven
  • Structuur en dagindeling terugbrengen in het dagelijkse ritme
  • Leren omgaan met beperkte energie, evenwicht tussen belasting en belastbaarheid.
  • Ondersteunen van de mantelzorger in de zorg voor zijn/haar naaste
  • Begeleiden en adviseren bij het aanvrage/aanschaffen van hulpmiddelen/voorzieningen en woningaanpassingen
  • Woningaanpassingen uitvoeren en begeleiden bij de aanvraag.
  • Vervoer (als het verplaatsen binnens- of buitenshuis niet meer zelfstandig gaat)
  • Leren omgaan met een hulpmiddel, bijv. trippelstoel of leren lopen met rollator in de woning.