COPD

Bij COPD zijn de longen beschadigd. 


COPD is een Engelse afkorting voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease  Het is een verzamelnaam voor longaandoeningen waarbij de luchtwegen blijvend vernauwd zijn zoals longemfyseem en chronische bronchitis.


COPD patienten hebben raken vaak snel buiten adem, hebben minder energie.


Symptomen die veel voorkomen bij COPD zijn;

 • benauwdheid
 • hoesten
 • slijm ophoesten
 • kortademigheid
 • vermoeidheid
 • weinig spierkracht
 • gewichtsverandering
 • angst

De ergotherapiebehandeling

Het doel van ergotherapie bij COPD is het behouden of vergemakkelijken van uw dagelijkse handelingen. Ergotherapie zal zich bij het aanpakken van deze praktische problemen richten op de volgende zaken:

 • Uitleg geven over de COPD aan patiënt en omgeving in relatie tot het dagelijks handelen
 • Het praktisch oefenen van activiteiten, zodat ze met minder energie  kunnen worden uitgevoerd
 • Het leren toepassen van leefstijladviezen gericht op dagelijkse activiteiten.
 •  Het leren uitvoeren van ademhalingstechnieken bij de uitvoer van dagelijkse activiteiten.
 •  Het zoeken naar de balans tussen activiteiten en rust (bewustwording van de relatie tussen inspanning en toename van dyspneu).
 •  Het verstandig leren plannen van week/dagactiviteiten.
 •  Het leren omgaan en voorkomen van exacerbaties( longaanvallen).
 •  Het adviseren en leren omgaan met hulpmiddelen die de zelfstandigheid vergroten of de kwaliteit van leven vergroten.