De ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen zijn complexe aandoeningen, waarbij onder andere de volgende klachten kunnen voorkomen:

 • Bewegingsproblemen onder andere bewegingsarmoede, freezing, tremor, stijfheid, verminderd evenwicht;
 • Cognitieve problemen onder andere initiatiefverlies, moeite met dubbeltaken, depressie;
 • Spraak- en slikproblemen.

 

Ergotherapie richt zich op de praktische gevolgen van Parkinson bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Het doel van de ergotherapie behandeling is om samen met u te zoeken naar mogelijkheden om optimaal te functioneren in de samenleving.

 

 

De behandeling van de ergotherapeut kan bestaan uit:

 

 • Advies over het indelen van uw dag en dagbesteding;
 • Het leren omgaan met stress en tijdsdruk;
 • Met gerichte aandacht handelen toegespitst op de voor u belangrijke activiteiten;
 • Leren omgaan met dubbeltaken;
 • Het leren omgaan met cognitieve problemen
 • Toepassen van externe prikkels (cues) in dagelijkse activiteiten;
 • Adviseren ten aanzien van het gebruik van hulpmiddelen en het aanpassen van de omgeving;
 • Adviseren en begeleiden van mantelzorgers.
 • Alle dagelijkse handelingen zoals wassen/aankleden, eten/drinken, verplaatsen, omdraaien in bed, opstaan van een stoel kunnen onderwerp van therapie zijn.

 Wij zijn aangesloten bij het ParkinsonNet regio Tiel.

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten.