CORONA NIEUWS

 

Sinds zondag 16 maart zijn de landelijke maatregelen rondom het Corona virus verscherpt.

 

Wat betekent dit voor de ergotherapie bij u aan huis of bij ons op de praktijk?

-          De meeste ergotherapeutische werkzaamheden (bv (rol)stoelen en andere hulpmiddelen) vinden grotendeels in uw eigen omgeving plaats. Als wij niet komen, dan kunnen wij u hier niet bij helpen.

-          Voor zorgverleners gelden iets andere regels. Als er sprake is van koorts in combinatie met hoesten en/of verkoudheid moeten en zullen wij de afspraak afzeggen.  

-          Toch willen wij voorzichtig zijn en verspreiding voorkomen.

o   Wij bellen u voorafgaande aan de afspraak:

§  Bent u kwetsbaar; dan zullen wij de afspraak afzeggen.

§  Hebt u klachten van verkoudheid en/of hoesten dan kan de afspraak niet doorgaan

§  In andere gevallen kan de afspraak wat ons betreft doorgaan. Echter voelt u zich hier niet prettig bij, dan kunt u dat altijd aangeven.

 

Download
Beter schrijven meer zelfvertrouwen
Artikel over de effecten van schrijftraining
EM_editie_2_2015_Portret-Margo-van-Harti
Adobe Acrobat document 103.5 KB
Download
Ergotherapie bij dementie
In dit artikel worden de maatschappelijke baten beschreven, wanneer ergotherapie wordt ingezet bij mensen met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie. Het zogenaamde EDOHMAH programma.
EM_editie_8_2014_Hoge-maatschappelijke-b
Adobe Acrobat document 8.9 MB