Verwijzing en vergoeding


Verwijzing

Ergotherapie is (afhankelijk van uw zorgverzekeraar) direct toegankelijk. Dit houdt in dat u zonder verwijzing van een arts naar de ergotherapeut kunt gaan. Bij voorkeur ontvangen wij echter wel een verwijzing van uw huisarts of specialist. De (huis)arts heeft namelijk een centrale rol in de coördinatie van uw zorg.

 

Als u besluit rechtstreeks naar de ergotherapeut te gaan, dan zal een korte screening afgenomen worden om te beoordelen of ergotherapie voor u de juiste  behandeling is en of er geen nog niet gediagnosticeerde klachten zijn. De ergotherapeut zal van deze screening een verslag naar de huisarts sturen.

 

Ergotherapie wordt voor 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Ergotherapie valt onder het eigen risico. Sommige zorgverzekeraars hebben in hun aanvullende pakketten extra uren opgenomen. Informatie hierover vindt u in uw polisvoorwaarden.

 

Wanneer de ergotherapie buiten uw maximale vergoeding doorgaat, wordt dit bij u in rekening gebracht volgens dezelfde tarieven als bij u zorgverzekeraar gelden. U wordt hiervan van te voren op de hoogte gebracht.

 

Ergotherapie valt onder het eigen risico. De tarieven voor ergotherapie worden ieder jaar opnieuw bepaalt in de contracten die ergotherapie Buren met de zorgverzekeraars afsluit.

(toelichting bij tarieven, 5000 behandeling per kwartier, 5001 aan huis toeslag, 5002 tarief voor directe toegang)

 

Ergotherapie is ook te bekostigen vanuit een persoonsgebonden budget of leerlinggebonden financiering. Hiervoor wordt altijd een offerte op maat gemaakt.

 

LET OP: Ergotherapiepraktijk Buren-Geldermalsen heeft geen contract met Caresq. Vraag uw verzekeraar naar de gevolgen voor vergoeding wanneer u zich bij Ergotherapiepraktijk Buren - Geldermalsen aanmeldt.